שאלות ותשובות - מדור הגולשים	

		

			

				

					

 

שואלים אותנו בעניין החובה לעבור השתלמות לאבטחת מטענים

אני מחזיק ברישיון נהיגה  C אבל בפועל לא נוהג משאית. האם עלי לעבור את ההשתלמות, ואם לא אעבור האם יבטלו לי את רישיון הנהיגה למשאית כבדה?
 
תשובה:
לא.
תקנה 183ג אמנם קובעת חובה למחזיקי רישיון נהיגה C או C+E לעבור את ההשתלמות, אבל ב-9.8.21  פורסמה הבהרה מטעם משרד התחבורה כי אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שנוהג ומוביל מטען. 
כמו כן, בתזכורת שנשלחה ב-24.3.22 למחזיקי הרישיונות הנ"ל מטעם תחום מטענים באגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים במשרד התחבורה, בסעיף 2 כתוב: "...כל נהג המחזיק ברישיון בדרגות C או C+E ומוביל מטען מחויב בביצוע ההשתלמות...".כלומר, מי שמחזיק ברישיון אך אינו מוביל אינו חייב.


 

 

איך מדייקים במטרים?

א.ג כועסת: עצרתי את רכבי צמוד למדרכה אחרי הקטע שבו הייתה צבועה באדום לבן. לדעתי היה מותר, המדרכה הייתה בצבע מקורי, באפור. נשארתי ברכב שהיה מותנע. לא כיביתי ולא יצאתי מהרכב. קיבלתי דוח על זה שלא היו 12 מטרים מהרכב למעבר חצייה. האם זה קביל? האם אני צריכה ללכת עם מטר צמוד. או שהעירייה צריכה למדוד 12 מטר מהמעבר חציה ולסמן באדום.
 
תשובה:
תקנות התעבורה אוסרות חניה או עצירה בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו.
אין לי מה לומר בעניין הצורך לשאת מטר צמוד בידייך או בידי רושם הדוח. זה עניין של אמדן. או שהמרחק ממעבר החצייה היה פחות מ-12 מטר ורושם הדוח צודק, או שזה נתון לויכוח ורושם הדוח הגזים. צר לנו.
אילו היית מצלמת את הרכב חונה ואת מקום המעבר היית יכולה להיאבק על חפותך.


 

פקודת התעבורה והתקנות

 

מורה לנהיגה מצפון הארץ שואל: מה הבדל בין סעיף 62(2) לפקודת התעבורה - נהיגה ברשלנות, לבין תקנה 21(ג) - נהיגה בחוסר זהירות?

 

תשובה:

סעיף 62 בפקודת התעבורה קובע את מידת העונש שעל בית המשפט להטיל.

תקנה 21(ג) בתקנות התעבורה אוסרת על לנהוג בקלות ראש וכו'.
כלומר, סעיף 62 מכתיב לבית המשפט את הענישה על עבירה 21(ג) ועוד עבירות.

 
איתות במעגל תנועה 
משה עדן שואל: האם בכניסה לכיכר צריך להדליק וינקרים או שהויניקר היחיד שמדליקים בכיכר הוא ימינה כשיוצאים מהכיכר? כיכר למעשה היא כמו כביש חד סטרי ובכביש חד סטרי מדליקים וינקרים רק מיציאה ממנו. 
 
תשובה:
קשה לתת תשובה חד משמעית לשאלה כי מבנה מעגלי התנועה (כיכרות) אינו אחיד.
תקנת התעבורה קובעת: 
"נוהג רכב העושה אחד מאלה: (1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו; (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו; (3) עוצר את רכבו; יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור."
אין בתקנות התייחסות ספציפית לאיתות במעגל תנועה.
לפיכך, מי שנכנס לכיכר המדינה בתל אביב, שהיא ככר ענקית, יאותת ימינה. כך גם ביציאה מהכיכר.
מי שבדרכו מעגל תנועה בעל קוטר קטן, או שאינו ממוקם במרכז, והוא מתכוון להמשיך ישר, איתות ימינה עלול להטעות את המשתמשים האחרים בדרך. 
לכן, מכיוון שמטרת האיתות היא להזהיר את עוברי הדרך האחרים על כוונת נהג, צריך לשקול לפני כניסה למעגל ולפני יציאה מהו האיתות הנכון.
 
.

- המעגל לא במרכז, האם נהג המיכלית יאותת ימינה לפני הכניסה למעגל?

- נהג המכונית הפרטית יאותת ימינה, ללא ספק, לפני היציאה מהמעגל. 

מי רשאי לנהוג באוטובוס זעיר ציבורי ופרטי שאלת רבים:

על-פי השינויים בתקנות התעבורה שפורסמו ב-1.3.16, מי רשאי לנהוג באוטובוס זעיר?

 

תשובה:

ראשית דבר, שונה מספר הנוסעים בהגדרת "אוטובוס זעיר": במקום 16 נוסעים, עתה 19 נוסעים. המשקל המרבי של האוטובוס הזעיר היה ונשאר 5,000 ק"ג (מעל 5,000 ק"ג יוגדר הרכב כאוטובוס רגיל).

 

מי רשאי לנהוג?

בעל רישיון נהיגה דרגה D1 למונית ולאוטובוס זעיר, או D2 לאוטובוס זעיר ציבורי ופרטי, ו-D3 
לאוטובוס זעיר רק פרטי, רשאים לנהוג באוטובוס הזעיר כשמספר הנוסעים בו אינו עולה על 16 מלבד הנהג.
אם, בנוסף,הוא בעל רישיון נהיגה מדרגה C1 (רכב מסחרי/משא מעל 12,000 ק"ג) הוא רשאי להסיע 
באוטובוס הזעיר עד 19 נוסעים (על פי, כמובן, מספר הנוסעים שצוין ברישיון הרכב).


 
חניה בכחול לבן
גולש המבקש לשמור על עילום שמו שואל:
כביש שרק אבני השפה צבועים בכחול לבן, אך אין תמרור בתחילת הרחוב שאומר שהחניה בתשלום, האם החניה אכן בתשלום וניתן לתת דוח על זה? 
     
 
תשובה:
הפירוש הרשמי לתמרור (סימון על פני הדרך) אומר: 
"אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול: החנייה מותרת בתשלום על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 בצמוד ומתחת לתמרורים 626 או 627."
תמרור 439 הוא שלט שבו מצוינות הוראות החניה על רקע צהוב.
דוגמה לתמרור (שלט) 439
 
תמרור 626 תמרור 627
 
לפיכך אם קבלת דוח על חניה במקום ללא תמרור 439, יש בידך עילה לטעון לחפותך.
אגב, התמרור לא חייב להיות בתחילת הרחוב, אפשר שיהיה באמצע הרחוב במקום כלשהו.

 

שול כנת"צ

ש. כ. שואל ומצרף תמונה:

אני מבין שבתמונה המצ"ב רואים נת"צ שמאפשר נסיעת תחבורה ציבורית בימים א-ו מ-06:30-09:30.
האם ביתר שעות היום, רכב שהוא לא תחבורה ציבורית יכול לנוע שם?
האם ה-X למעלה אומר שכעת נתיב סגור?
 
 
תשובה:
זהו הנת"צ המיוחד בכביש 2 בואך תל אביב.
התמרור מתיר בימים ובשעות שצוינו לאוטובוס, רק לאוטובוס, לנוע בו.
בשעות שלא צוינו בתמרור ובשבתות רצועת כביש זו היא שול רגיל ולאף אחד אסור לנסוע בו.
ה-X הוא תמרור בקרת נתיבים. מספרו בלוח התמרורים הרשמי 723 והוראתו: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה. 

 
שינוע חומרים מסוכנים במלגזה

ארנון לוי, קצין הבטיחות של חב' כהן שאול ובניו בע"מ מעלה סוגיה חשובה: 

האם מלגזה חייבת בהיתר להובלת חומ"ס.

האם תקנות ה-ADR חלות על מלגזה בפריקה וטעינה ובהובלת חומ"ס בתוך המפעל ? 

 

תשובה:

החוק והתקנות לשירותי הובלה מתייחסים בהגדרות לרכב מסחרי:
תקנה 1 - "הובלת חומר מסוכן": הובלת חומר מסוכן ברכב מסחרי בין בהובלה עצמית ובין בהובלה בשכר.
סעיף 2 בחוק - "רכב מסחרי": רכב מסחרי כהגדרתו בפקודה, שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר, ולענין הובלת חומר מסוכן, רכב מסחרי בכל משקל כולל מותר.
מלגזה על פי הגדרתה אינה רכב מסחרי אלא מכונה ניידת. לפיכך גם הפרק השלישי בתקנות שירותי הובלה: "הובלת חומר מסוכן", לא מתייחס למלגזה ולמלגזן.
זו לא הבעת עמדה אלא ניסיון לפרש את החוק והתקנות.

כמו כן, להלן הפנייה לפורום של המוסד לבטיחות וגיהות שמתייחס לשאלה:

http://www.oshforum.org.il/read.php?5,379814,379872,quote=1

 
האם זו חניה על מדרכה?

משה נ. שואל:
החניתי את רכבי על שטח חולי הנמצא מעבר למדרכה כמשתקף בתמונה וקיבלתי דוח של 500 שח בעבירה
של חניה במדרכה. במקום יש מדרכה ברוחב של כ-2 מטר ומעבר למדרכה יש שטח חולי ברוחב של מכונית.האם שטח כזה מוגדר כמדרכה? מה ההגדרה המשפטית של מדרכה? 

        

תשובה:
זו שאלה של פרשנות: האם המדרכה מסתיימת ברצועת העפר או בגדר?
האפשרויות שבפניך הן לכתוב לרשות המקומית שפקח שלה רשם את הדו"ח, לצרף את התמונה ולבקש ביטול, או לבקש להישפט. אף אחת משתי האפשרויות אינה מבטיחה הצלחה. אם המכתב יידחה יישאר הקנס באותו סכום,  וברוב המקרים גם בית המשפט במקרה כזה משאיר את הקנס בעינו (לא מובטח).

 

70 קמ"ש בצומת?  

 פרסום חוזר כי עדיין שואלים אותנו.

שאלת רבים: לאחרונה הופצה בתפוצת המונים בדואר האלקטרוני ובשירשור ידיעה שלפיה מצלמות המהירות החדשות שמוצבות (ויוצבו עוד כמוהן) בצמתים יתעדו נהגים שחלפו בצומת בינעירוני, בכביש שמהירות הנסיעה המרבית המותרת בו 90 קמ"ש,  במהירות העולה על 70 קמ"ש, ייקנסו ב-750 ש"ח ויירשמו לחובתם 8 נקודות. האם אכן כך?

 

תשובה:

לא ולא!

כדי להגביל את המהירות בצומת, או בכל מקום אחר, דרוש תיקון בתקנות התעבורה, או שיש להציב תמרור המורה על מהירות מיוחדת. התקנות לא שונו ותמרורים לא הוצבו לפני כל צומת בינעירוני.

בקיצור: קשקוש.

צר לנו על הממונים שמיהרו להפיץ זאת בקרב עובדיהם, ועל אלה שקנו את הידיעה ושירשרו.יומן נסיעות לצד הטכוגרף

שאלה שהופנתה לחב' כלכלה יוצרת, מנהלת קובץ דיני התעבורה הממוחשב:

תקנה 364ד', העוסקת בטכוגרף, מחייבת בתקנת משנה ב(1)(1) לנהל יומן נסיעות. האם יומן הנסיעות לא עבר מן העולם לפני שנים אחדות?

 

תשובה:

כהשלמה לתקנה 364ד'(1)(1) פורסם בתוספת התשיעית לתקנות התעבורה פורמט ליומן שנקבע כעבור זמן מה כפורמט לא טוב. לכן פורסם פורמט חדש כהוראת שעה שתקפה פג בסוף 2006. תיאורטית צריך היה אז לחזור אל היומן הראשון, הלא טוב, אבל אז כולם כבר ותרו עליו ומשרד התחבורה והמשטרה הפסיקו לחפש אותו.

בקבצים המעודכנים של דיני התעבורה ניתן לראות עד היום את שני הפורמטים.
גם פסק הדין ת6561/07 מדינת ישראל נ' דרף שאול, שניתן על ידי השופט אברהם טננבוים בבית משפט לתעבורה
בירושלים, ב-22.5.07, קטל את היומן.


הנתיב הנכון במעגל

אורי סיידא כותב ושואל:
לאחרונה הושלמה צפונית לטבריה בנייתו של מתחם קניות חדש. בשטח המתחם נבנה מעגל תנועה בעל שני 
נתיבי נסיעה וללא סימון חיצים על הכביש. למעגל ארבע זרועות בעלות שני נתיבי נסיעה לכל כיוון.
מורים לנהיגה ובוחנים אוחזים בשתי דעות שונות לגבי בחירת נתיב הנסיעה הנכון לגבי פניו שמאלה ופניות פרסה.
נודה לכם על חוות דעת מקצועית מנומקת, הנתמכת בתקנות התעבורה.

תשובה:

1. דיני התעבורה אינם מגדירים מעגל תנועה; ההתייחסות היחידה למעגל מופיעה בפירוש לתמרורים 121 (לשעבר א-18) המזהיר מפני מעגל תנועה בהמשך הדרך ו-303 (לשעבר ב-48) המורה לתת זכות קדימה לתנועה החוצה במעגל ולעבור את המעגל מצידו הימני, וכן בסמל ס-29.

 

2. מכיוון שאין בתקנות התעבורה התייחסות מיוחדת לנתיבים במעגל התנועה יש לנהוג על-פי תקנה 35 המורה: "נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה".

 

3. לפיכך יש לנוע במעגל התנועה בנתיב הימני, אלא אם כן חיצים על פני הדרך, תמרור 813 (לשעבר ד-13), מורים אחרת.

 

4. טעות היא לקבוע שאם הכיוון הכללי של התנועה במעגל הוא לפניה שמאלה (זרוע שלישית במעגל בעל ארבע זרועות) כמוהו כפניה שמאלה בצומת רגיל, שהרי בכניסה למעגל מתבצעת, בדרך כלל, פניה ימינה, וביציאה מהמעגל שוב פניה ימינה.

 

5. הנדסת התנועה מעדיפה מעגל תנועה בעל נתיב נסיעה אחד, בצומת שנפח התנועה בו מסתדר עם נתיב אחד. מעגלים בעלי שני נתיבים (ואפילו שלשה, רחמנא ליצלן) נשמרים או נבנים מטעמים חזותיים בעיקר.

הנתיב השמאלי במעגל תנועה בעל יותר מנתיב אחד קיים לצרכי עקיפה – פעולה שאינה רצויה במעגל תנועה בגלל קרבת הצמתים האחד לשני.

 

6. מכיוון שכלי רכב הנע במעגל התנועה יוצא ממנו תוך שניות ספורות, תנועה בנתיב השמאלי מייצרת סיכון בעת החזרה לנתיב הימני לצורך יציאה.
 

 


 

האם העתק של תעודת ביטוח לרכב תקף?

 

בת אל (השם המלא שמור במערכת האתר) שואלת: האם העתק של ביטוח חובה תקף לגבי עצירת שוטר? פשוט אבד לי הביטוח המקורי, על כל פנים ניתן הרי לערוך אימות עם חברת הביטוח, הלא כן? אשמח לתשובתכם המהירה.

 

תשובה:

 

לא! נדרשת התעודה המקורית. רק ברכב שבבעלות ארגון המעסיק קצין בטיחות בתעבורה ניתן להחזיק את צילום התעודה, מאושר בחתימתו ובחותמתו של קצין הבטיחות. בת אל הקשתה ושאלה: ואם אבדה לי תעודת המקור? מה עושים? תשובה: פונים לסוכן/ות הביטוח ומבקשים העתק. אל חשש, המשטרה אינה נוהגת לבדוק לאחרונה את תעודות הביטוח, והסיכוי שתקנסי או תעמדי לדין על אי נשיאת תעודה (למרות שאת חייבת) מזערי עד אינו קיים. אם חלילה תהיי מעורבת בתאונה - אני מאחל לך ובטוח שזה לא יקרה - תחסר לך התעודה לצורך הצגתה בפני המעורב האחר.


 היכן יישב הילד?

דיאנה ... שואלת: מאיזה גיל מותר להושיב ילד במושב הקדמי? 

תשובה:
על פי החוק מותר מגיל 0 ובלבד שהילד חגור במושב המתאים לגילו, בתנוחה הנדרשת (עד גיל שנה לפחות 
עם הגב לכיוון הנסיעה), ובתנאי שאין כרית אוויר במושב שלצד הנהג או שהיא נוטרלה.
א ב ל: בכדי למנוע ספק, למרות שמותר בקדמי, המושב האחורי בטוח יותר! 
על כן אנו ממליצים שהילד יישב במושב האחורי חגור ובמושב בטיחות כנדרש.

מי אחראי בנסיעה לאחור?
נהגת שגולשת באתר ב.ב.ד (שמה שמור במערכת) שואלת:
יצאתי ברוורס מחנייה בחניון תת קרקעי. התחלתי בנסיעה מספר סנטימטרים והבחנתי ב"פקק". 
החלטתי לצאת מהחניון ביציאה אחרת. עצרתי, חשבתי דקה אם כדאי או לא ואז העברתי לרוורס.
בעת הנסיעה לאחור - מדובר בסנטימטרים בודדים!!! הרגשתי שפגעתי ברכב שעמד מאחורי. הרכב "סוזוקי
בלנו" היה צמוד אלי ולא ראיתי אותו. הנזק שנגרם לרכב שעמד מאחורי: שבירת מסגרת מספר הרישוי
וסריטה בצבע של הפגוש. אינני יודעת מי האשם כי מצד אחד לא בדקתי אם עומד רכב מאחורי, מצד שני הרכב שעמד מאחורי היה כל
כך צמוד שלא ראיתי את אורות הרכב. מה החוק אומר?

 

תשובה:

גולשת יקרה, אנחנו מצטערים, את אשמה. תקנת התעבורה מס' 45 מורה: "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר

שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע: (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה". הטענה שלא ראית כי הרכב שמאחור היה קרוב אלייך לא תעמוד בשום מבחן. עם כל הכבוד, האחריות כולה

על הנוסע אחרונית. אם צריך, שיתכבד וייצא מרכבו כדי לראות מה קורה מאחור. לפעמים זה צינור מים

שעלול להיפגע, לפעמים זה ילד שקומתו נמוכה מגובהה של מכונית.


מסכים ברכב לעיני הנהג

שמואל ברוכיאל שואל: מה קובעות תקנות התעבורה ביחס להתקנת מסך מחשב, וידאו ודומיהם בטווח 
ראייתו של נהג הרכב?
 
תשובה:


תקנה 28א - תצוגה הנראית לעין:

(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות

הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמים את משטרת ישראל או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

 


 


חוקיות התמרורים והסימונים בחניון פרטי

משה נקש שואל? מה אומר החוק לגבי התנהגות בחניון? מדובר בחניון תת קרקעי בבניין פרטי, המשמש 
למשרדים והמיועד למנויים ולמזדמנים בתשלום, בכניסה לחניון מוצבים מחסומים ושומרים. הרכבים חונים
בתיבות חניה מסומנות בגושי חניה. בין גושי החניה מעברים המאפשרים תנועה דו-סטרית, מפגשי 
המעברים יוצרים מעין צמתים.
כיווני הנסיעה במעברים מסומנים בחיצים הצבועים בצבע צהוב, כך גם מסומנים משולשים דמויי תמרור 
"תן זכות קדימה".
האם לרשות המקומית יש חובה או אחריות לגבי שטח פרטי?
האם לסימונים בחניון הנזכר לעיל יש תוקף משפטי מחייב?
בקרות תאונה על-פי מה נקבעת האשמה?

תשובה:

"דרך" היא כל מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בו - גם אם הזכות מוגבלת לאוכלוסייה 
מסוימת או נקנית בכסף (ראה כביש 6, למשל, או מנהרת הכרמל).
תמרורים חוקיים ובעלי תוקף משפטי רק אם הוצבו באישור ועל-פי הנחיית רשויות התימרור.
על בעלי או מנהלי המקום הפרטי לבקש תכנית תנועה מיועץ תנועה מוכר (מהנדס), להציגה 
לאישור רשות התימרור ולבצע את התימרור על-פי התכנית. או אז יהיה לתמרורים ולסימונים 
תוקף משפטי. 
יחד עם זאת אנו ממליצים לכול לנהוג לפי הסימונים והתמרורים גם במקום שאין ספק שלא הוצבו
כחוק, כדי למנוע כאוס.


 

שני ילדים נוספים במונית  

 

יעקב מורג שואל: תקנה 502 מתירה לנהג מונית להסיע שני ילדים שטרם מלאו להם 5 שנים נוספים למספר הנוסעים שנקבע ברישיון הרכב. כותרת התקנה: "מספר הנוסעים בנסיעת שרות", אולם גוף התקנה אינו מזכיר שההיתר ניתן לנסיעת שרות בלבד. האם על מונית שאינה פועלת בקו שרות אסור להסיע שני ילדים נוספים?

 

תשובה:

 

בהתייעצות עם הלשכה המשפטית של משרד התחבורה: בדרך כלל, אם יש סתירה בין נוסח התקנות לנוסח כותרת השוליים, נוסח התקנות גובר. לכן תקנה 502 חלה על כל המוניות.הבעל המסתכן ורעייתו הנמוכה

אזרחית (שמה שמור במערכת האתר) פנתה בבקשת עצות לעמותת אור ירוק. העמותה פנתה אלינו בבקשת תשובות:

1. בעלי מרבה לשלוח מיילים וס.מ.סים שקשורים בעבודה במהלך הנהיגה. הוא טוען שזה מותר כי הטלפון מונח על הסטנד. לי זה נראה ממש מסוכן כי כשהוא עושה זאת הרכב מרבה לנטות ימינה. האם זה אכן מותר?

2. אני נמוכה, וזקוקה בזמן נהיגה לכרית הגבהה (הרמת המושב ברכב שלנו לא מספיקה), היכן אוכל למצוא כרית הגבהה שתהיה בטיחותית? (באוטודיפו לא היה...), אבהיר רק שאני זקוקה להגבהה ולא רק כרית לנוחות, בגובה של 10 ס"מ לפחות. כיום אני משתמשת בכרית נוי רגילה וזה לא נוח, והבנתי שגם לא בטיחותי.

תודה רבה.  

 

תשובות:

1. הטלפון "על הסטנד" מאפשר דיבור בלבד. הסרת היד לשם משלוח מסרונים או אי-מיילים אסורה על-פי תקנה התעבורה 28(ב)(1) הקובעת:

"בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב-

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s)".

2. אין כרית תקנית להגבהת נהג. המעשה הנכון ביותר הוא לנהוג ברכב המתאים לממדי גופו של הנוהג בו. 
יש מכוניות קטנות או אחרות שבהן ניתן (יותר ממכוניות רגילות) להתאים את המושב לנהג.

מדבקות לדיווח ומעקב (הידועות כנוהל 6) 
 

שאלת רבים: האם המשרדים העצמאים ו/או לקוחותיהם מחוייבים במדבקות המערכת לדיווח ומעקב?

 

תשובה:

הפנינו את השאלה לג'קי לוי, מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה, ולהלן התשובה:

כל רכב המחויב בפיקוח של קצין בטיחות מחויב במדבקה. המשרדים עצמם אינם מחויבים לספק את המדבקות, מספר מקוצר וכדומה. על בעלי הרכבים להתקשר עם ספקים חיצוניים העומדים בדרישות החוק והתקנה.

על בעל הרכב הרוכש את השרות מהספק החיצוני להודיעו להעביר את הדיווחים למשרד קציני הבטיחות המעניק לו את שרותי הבטיחות וההדרכה.


 

יותר ילדים במונית

שאלה החוזרת על עצמה לאחרונה (אין אנו יודעים מה עורר אותה. אולי יד המקרה): האם מותר להסיע במונית ילדים מתחת לגיל 5 מעל מספר הנוסעים הנקוב ברישיון הרכב, ואם כן איך מתייחס לכך הביטוח?

 

תשובה:

תקנה 502 דנה במספר הנוסעים בנסיעת שירות וקובעת: "לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברישיון רכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רישיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג".

 

על פי ההגדרה בתקנה 405, "נסיעת שירות" היא "נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד", כלומר, לא בנסיעות מיוחדות (ספיישל).

 

לגבי הביטוח: סעיף 15 בפקודת ביטוח רכב מנועי קובע רשימת הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי ובהן "מספר האנשים המוסעים ברכב". כלומר, חברת הביטוח איננה רשאית להגביל את מספר הנוסעים. רק הרשום ברישיון הרכב ותקנות התעבורה הם הקובעים.

 

 


זכות קדימה במעגל כשאין תמרור

 

פאדל אלנגאגרה שואל: ידוע לכול שבכניסה למעגל תנועה עם תמרור המעגל המורה לתת זכות קדימה, חובה לתת זכות קדימה לרכב שבמעגל.

ואם אין תמרור מוצב בכניסה למעגל, ונגרמה תאונה בין רכב המקיף את המעגל לרכב שנכנס מימינו - מי האשם?      

תשובה: ראשית, אנו מקווים שהשאלה תיאורטית ולא תוצאה של תאונה. אם נגרמה תאונה, חסרים כמה פרטים כדי לקבוע את האשמה. כעקרון, מעגל תנועה כשלעצמו אינו קובע שיש לתת זכות קדימה לרכב שבמעגל. חובת מתן זכות הקדימה לרכב שבמעגל מעוגנת בתמרור 303 (לשעבר ב-48).

בכניסה לרוב המעגלים בארץ מוצב התמרור הנ"ל; אם לא, ואין תמרור אחר המורה לתת זכות קדימה - הנוסע במעגל חייב לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין. 

 


האם למורה הנהיגה מותר לדבר בטלפון?

מורה לנהיגה (שמה שמור במערכת) קבלה דו"ח (הזמנה למשפט) על שדברה בטלפון שהחזיקה בידה 
בזמן שיעור נהיגה.
שאלתה: האם הדו"ח תקין?

תשובה:

התשובה בסעיף 16לפקודת התעבורה הדן במורים לנהיגה:
(א) לא יעסוק אדם בהוראת נהיגה, אלא ברשיון מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאים שנקבעו.
(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא 
באמצעות דיבורית; בסעיף זה: 
"דיבורית"- התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח 
ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון"- מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג. 

האם תמרור לקוי ולא ברור חוקי?

אסתר טורקניץ מחיפה קבלה דו"ח על עבירת חניה בעיר במקום, שלדברי הדו"ח, אבני השפה נצבעו אדום-לבן. 
לדברי הפונה הסימונים כלל אינם נראים ואף צרפה צילומים. בדעתה לבקש להישפט ושאלתה האם הסימון 
שאינו נראה חוקי?
             
                    מקום ה"פשע"
תשובה:

תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, שכותרתה "ציות לתמרורים" קובעת: "עובר דרך חייב לקיים את ההוראות
הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין".
ה"דין" הוא תמרור על-פי שירטוטו בלוח התמרורים הרשמי - צבעיו ברורים ונראים היטב.


ס' 190א
 
רוני רוקח מבקש לדעת את פשר ההערה ברשיון הנהיגה: ר' לנהוג כיבוי אש מעל 12 ס'190א(א)(2)(3)? 

תשובה:
תקנה 190א לתקנות התעבורהמאפשרת לרשות הרישוי לתת היתר לנהיגת כלי רכב לצורך בדיקתם, כשהם 
בלא נוסעים או מטען. סעיפים (2) ו-(3) בתקנה זו מציינים רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים 
מסוכנים, עד ומעל 12 טון.
לפיכך בעל הרישיון רשאי לנהוג רכב כיבוי אש לשם בדיקה בלבד ולא בנסיעה מבצעית.
ובכדי למנוע כל ספק ההיתר לבדיקה, על-פי אותה תקנה, הוא למרחק שאינו עולה על 20 ק"מ מהמפעל 
שמטפל ברכב או מתקן אותו, ועליו לשאת שלט, כנדרש בתוספת לתקנות, המעיד שהרכב בנסיעת מבחן. 

מלגזה והמכוון בנהיגה לאחור

 

חיים ממברג שואל: האם חלה חובת מכוון למלגזה הנוסעת לאחור? על מי חלה האחריות במקרה של תאונת מלגזה בנסיעה אחורנית למרות שהיה מכוון?  

 

תשובה:

תקנת התעבורה 45 קובעת: "נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע: (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה".

התקנה אינה מפרטת אילו אמצעי זהירות יינקטו ואינה מעלה צורך במכוון. זה נכון לכל סוג רכב, כולל מלגזה. עם זאת, אדם מכוון הוא אמצעי יעיל במסגרת אמצעי הזהירות ובלבד שיהייה בוגר, מכיר את פעולת הכלי, ובעיקר: הוא יודע היטב מה מתכוון המפעיל לעשות, יש ביניהם שפה משותפת בדיבור ובסימנים והוא נראה כל הזמן לעיני המפעיל. במקרה של פגיעה או תאונה האחריות כולה על הנהג/המפעיל. במקרה של הימצאות מכוון לא חלה עליו כל אחריות פלילית.מי חייב בהיתר	     
	   

חדשות

 • כנס רכב תפעולי

  ביום שני, 3.6.24, ייערך בסמינר אפעל, אולם יד טבנקין, הכנס השנתי בנושא הרכב התפעולי, הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות. בכנס משתתפים עוסקים ובעלי עניין בתחום הרכב התפעולי. סדר היום מצורף.

  קראו עוד...

  דוחים קצת את הזִקנה

  תקנה 196(ב) זכתה לשינוי המהווה בשורה לבעלי רישיון נהיגה בני 70-75.

  קראו עוד...

  הכנס השנתי לרכב תפעולי

  הכנס ייערך על ידי מרכז ההדרכה להתחדשות ב-3.6.24 במרכז הבמה בגני תקווה. היכנסו וראו את תכנית הכנס.

  קראו עוד...

  הארכת זמן נוספת לנהיגה לפי תקנה 168

  עד 31.5.24 או עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

  קראו עוד...

  החל רישום אופניים וקורקינטים חשמליים

  על פי התקנות החדשות (שפורסמו ב-24.1.12) החל מ-1 באוגוסט יחויב כל רכב תחבורה קלה לשאת לוחית זיהוי. לצורך זה, נדרשים כל בעלי הרכב הקל להירשם במאגר מקוון. תהליך הרישום פשוט ומהיר, והוא ללא תשלום.

  קראו עוד...

  פטור מדיווח לרשות לפי נוהל 6

  מנהל תחום קציני בטיחות פרסם ב-4.2.24 פטור מחבת הדיווח החלה על קציני הבטיחות לדווח מדי שנה על מספר התלונות שהופנו כלפי נהגי רכב התאגיד ועל מספר תאונות הדרכים עם נפגעים שהיה מעורב בהן רכב התאגיד.

  קראו עוד...

  רכב לתחבורה קלה

  נוספו תקנות חדשות ומפורטות לשימוש באופניים עם מנוע עזר (חשמליים) ובגלגינועים (קורקינטים חשמליים).

  קראו עוד...

  19 נוסעים באוטובוס זעיר בלי C1

  עם רישיון D1 אפשר לנהוג אוטובוס זעיר עם עד 19 נוסעים.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות חדשות ברכב

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הוסיף שתי מערכות חדשות לרשימת הציוד הבטיחותי המזכה בהטבת מס. המערכות הן מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג, ומערכת אזהרה על פתיחת דלת.

  קראו עוד...

  הארכות עקב המלחמה

  הוארכו תקופת תוקף רישיון רכב ותוקפה של תעודה לגבי כשירותה של מכונה ניידת.

  קראו עוד...

  הארכות לרגל המצב הביטחוני

  הואררכו תקופות תקפן של רישיוינות הרכב ושעות הנהיגה לפי תקנה 168.

  קראו עוד...

  משקל הגרור המותר לפי רישיון נהיגה B

  תקנה 180(ב) מתירה מעתה לבעל רישיון נהיגה מדרגה B לנהוג ברכב כזה שצמוד אליו גרור שהמשקל הכולל המותר של הרכב והגרור גם יחד לא יעלה על 5,000 ק"ג.

  קראו עוד...

  חזרה למערכת העזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  פורסמה הארכה להוראת השעה ובה הקנס, 250 ₪, לחצי שנה, עד 29 בפברואר 2024.

  קראו עוד...

  עליה בדרגה לרכב שטח (המכונה buggy)

  יוגדלו נפח המנוע של רכב שטח, משקלו העצמי ומספר הנוסעים שיורשה להסיע.

  קראו עוד...

  טסט לרכב במוסך מורשה, אולי בקרוב

  בימים אלה שוקדים גורמי המקצוע במשרד התחבורה על קידומו של מתווה שיאפשר לבצע את מבחן הרישוי השנתי לרכב (טסט) גם במוסכים מורשים, תוך קביעת אמות מידה מקצועיות וקריטריונים לשמירה על ההיבטים הבטיחותיים, הסביבתיים והצרכניים.

  קראו עוד...

  סוף עידן המדבקה

  מתקנה 274 לתקנות התעבורה תמחק חובת בוחן הרכב להדביק בצידו הימני של הרכב תווית שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת העריסה להובלת גלילי פלדה

  חובת העריסה נמחקה מתקנה 85(א)(4)

  קראו עוד...

  כנס הרכב התפעולי

  ב-13.3.23 באוניברסיטת בר אילן.

  קראו עוד...

  תאוריה ל-5 שנים:

  תיקון לתקנה 202(א), שפורסם ב-19.2.23, קובע כי תוצאות של בחינות ובדיקות לפני מבחן נהיגה מעשי שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה יהיו בתוקף לתקופה של חמש שנים (במקום שלוש שנים).

  קראו עוד...

  תקופת בדיקת החורף הוארכה

  ב-31.10.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנה 273ד(א), לפיו הוארכה התקופה שבה חובה לבצע בדיקת חורף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי- אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה.

  קראו עוד...

  מדליקים אורות והולכים לבחור

  יום שלישי ה-1 בנובמבר 2022 הוא יום הבוחר משולב ביום הדלקת אורות הרכב.

  קראו עוד...

  תמרורים חדשים ומשודרגים

  פורסמו ב-13.9.22 ומופיעים באתר ב.ב.ד - בטיחות בדרכים המרכז להדרכה. הכנסו.

  קראו עוד...

  הקנסות החדשים

  ב-17.7.22 פורסמו ברשומות הקנסות החדשים. תקפם החל מ-17.8.22.

  קראו עוד...

  השתלמות אבטחת מטענים – הארכה

  בדקה ה-90 פרסם משרד התחבורה הארכה לביצוע השתלמות מקצועית בנושא הוראות תקן אבטחת מטענים, למחזיקי רישיון נהיגה C ו-C+E, מובילי מטען, עד ל-1.1.23 (במקום 1.7.22).

  קראו עוד...

  "פחד אלוהים"

  לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2021 בנושא בטיחות בדרכים שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופורסם ב-28 ביוני 2022.

  קראו עוד...

  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

  החוק נוגע באכיפת תקנות התעבורה על ידי הרשויות המקומיות על אופניים עם מנוע עזר (חשמליים), גלגינוע (קורקינט חשמלי) ואינו פוסח על הולכי הרגל. תיקונים נרחבים לחוק פורסמן ב-22.6.22. אנו מביאים את החוק במלואו, כולל התוספות באדום והמחיקות.

  קראו עוד...

  קל יותר למכור רכב לסוחר

  מ-1 ביוני 2022 ניתן להעביר בעלות על רכב שנמכר לסוחר, גם באזור העסקי.

  קראו עוד...

  תקנת איסור חניה או עצירה בחניית נכה - הרחבה

  פיסקת איסור החניה והעצירה במקום חניה לנכה הורחבה והובהרה.

  קראו עוד...

  מתקדמים אל הרכב האוטונומי

  ב-15.3.22 נוספו לפקודת התעבורה הגדרות, סעיפי חוק ותוספות, במטרה לקבוע הסדרים שיאפשרו הפעלה של רכב עצמאי בלא נהג.

  קראו עוד...

  פעולות ברכב המותרות שלא במוסך

  חדש: עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע במסגרת עבודתו במוסך את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע על פי סוגי רישיונו.

  קראו עוד...

  לזכרו של ד"ר דן לינק

  אני חולם בהקיץ שאני פוגש את דן ואומר לו: "היי דן, הייתי בהלוויה שלך". הוא מחייך. ב-25.1.22 צעדנו אחרי ארונו של דן לינק בדרכו האחרונה בבית העלמין במעלה החמישה.

  קראו עוד...

  בשורה לחייבים

  בוטל החוק המאפשר להגביל חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

  קראו עוד...

  רפורמה בשירותי הרכב

  אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות שמאפשרות לעובדי מוסכים מורשים לבצע שורה של פעולות גם מחוץ למוסך.

  קראו עוד...

  רכב להוראת נהיגה פטור מנקודות עיגון

  לתקנה 364ט המטילה חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי נוספה פיסקה הפוטרת מכך רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

  קראו עוד...

  רכב זעיר עם כידון

  מהגדרת "רכב זעיר" בתקנה 1 נמחקה פסקה (2) שהתנתה היגוי באמצעות הגה.

  קראו עוד...

  שיטת הניקוד- מועד ביצוע קורס "נהיגה נכונה"

  לפי תיקון בתקנה 551(א) נהג שהוזמן לקורס "נהיגה נכונה" בגין צבירת נקודות יהיה חייב לעבור את הקורס בתוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה על כך.

  קראו עוד...

  דיווח התקנת נקודות לרתום מטענים

  ב-25.10.21 פורסמה הוראת נוהל מאת אגף הרכב במשרד התחבורה לפיה בשנת 2022 יבדקו מכוני הרישוי וידווחו למשרד התחבורה על התקנתן של נקודות עיגון לריתום מטענים ברכבים מסוג O3 ,N3 ,N2 ו-O4 כנדרש בתקנות 364ט לתקנות התעבורה.

  קראו עוד...

  בדיקת חורף

  הוראת שעה בנוגע לתקנה 273ד

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מה-02.09.2021, נשלחים בדואר לנהגים, חידוש רישיונות נהיגה ראשונים עד גיל 70 במקום לתקופה של 10 שנים. הרפורמה תקפה רק לבעלי רישיונות נהיגה לרכב פרטי, אופנועים ומסחרי עד 12 טון.

  קראו עוד...

  הבהרה בנושא השתלמות ברתום מטענים

  אי ביצוע ההשתלמות לא ייחשב כעבירה אלא ביחס למי שמוביל מטען בלבד.

  קראו עוד...

  דחייה בחובת התקנת מערכות למניעת שכחת ילדים ברכב

  קראו עוד...

  טרקטורונים לילדים מסוכנים לציבור

  בשנים האחרונות, ברחובות הארץ, על כבישיה, מדרכותיה ובגניה הציבוריים, הופיעו כלי רכב שהמייבאים אותם והרוכשים אותם לילדיהם חושבים שהם צעצוע לילדים. לא כך הדבר.

  קראו עוד...

  תיקונים בתקנות התעבורה – פורסמו ב-13.6.21

  1. סוף למסגרת הבטיחות בטרקטורון; 2. הודעה למובילי סוסים.

  קראו עוד...

  מניעת שכחת ילדים ברכב

  בעקבות התקנה החדשה המחייבת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שפורסמה ברשומות כהוראת שעה ב-24.3.21 ותוקפה מ-1.8.21 עד 31.7.2, רבים שואלים מהו התקן הנדרש ממערכת ההתרעה?

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות

  בעיקר בעניין הנת"צ שבשול הדרך. פורסמו ב-11.4.21, בתוקף מ-11.5.21.

  קראו עוד...

  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  תקנה חדשה 83ד מורה: לא יסיע אדם ברכב מסוגים המפורטים בתקנה ילד עד גיל 4, אלא אם כן מותקנת ברכב מערכת עזר לנהג להתרעה על השארתו של ילד ברכב.

  קראו עוד...

  יותר בטיחות בהובלת מטענים

  ב-10.3.21 פורסמו תיקונים והוספות לתקנות התעבורה בנוגע להובלת מטענים ובהם, בין היתר, חובת השתלמות מקצועית.

  קראו עוד...

  שעות נהיגה וטכוגרף דיגיטלי

  בהמשך לתקנה 168 המגבילה את שעות הנהיגה של נהגים מקצועיים, כהכנה לעידן הטכוגרף הדיגיטלי פורסמו ברשומות, ב-28.1.21 תקנות בנושא על ידי שרת התחבורה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה עד גיל 70

  החל מ-01.10.2021, יונפק לנהגים רישיון נהיגה עד גיל 70, במקום כל 10 שנים כיום.

  קראו עוד...

  "טסט" כל שנתיים לכלי רכב בני שלוש עד עשר שנים

  בקרוב תקנה חדשה: כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש לפני שלוש עד 10 שנים, יחויבו בביצוע המבחן השנתי ("טסט") אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  5 טון לרכב נכה

  מעתה בעל רישיון נהיגה דרגה B מורשה לנהוג ברכב נכה שמשקלו הכולל אינו עולה על 5 טון (במקום 4 טון).

  קראו עוד...