חדשות בדיני התעבורה

שינויים בדיני התעבורה

פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20

 

לסעיף מספר 1 "הגדרות" בהודעת התעבורה שמקדימה את לוח התמרורים הרשמי נוספה הגדרה:

"אופניים" – לרבות כל כלי רכב שלפי תקנות התעבורה מורשה לנסיעה בשביל אופניים, ובכלל זה אופניים עם מנוע עזר (חשמליים) וגלגינוע (קורקינט חשמלי)".

 

בתמרור 137 הורחב הפירוש: "תנועת אופניים בקרבת מקום; לעניין זה 'אופניים' כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 216 הורחב הפירוש: "כניסה לדרך מהירה: אסורה הכניסה לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה...".

 בתמרור 224 הורחב הפירוש: "נתיב חד סטרי לתנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה...".

 בתמרור 225 הורחב הפירוש: "קצה הנתיב לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 227 הורחב הפירוש: "שביל לתנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 228 הורחב הפירוש: "שביל משותף להולכי רגל ולתנועת אופניים, לעניין זה 'אופניים' - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 412 הורחב הפירוש: "אסורה הכניסה לאופניים, כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

בתמרור 414 הורחב הפירוש: "אסורה הכניסה להולכי רגל,לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים או לאופניים; הוראת התמרור יחולו על המשתמשים כמצוין בו ומספרם לא יעלה על שלושה; לעניין זה 'אופניים' - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

תמרורים חדשים:

 440

"אזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם, לפי חוק אוויר נקי, לפי חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבו נוצב התמרור".

 441

"קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב שהוא מזהם".

 

 תיקונים לתמרור הנת"צ 501:

1. נוסף אופנוע.

2. לפירוש התמרור נוספו מספרי הצלמיות לפי נספח הסמלים בלוח התמרורים:

    - רכבת מקומית ס-43

    - אוטובוס בצבע צהוב ס-44 לאוטובוס הנוסע בקו שירות

    - אוטובוס בצבע לבן ס-44 לכל אוטובוס

    - מונית ס-45 לכל מונית

    - אופנוע ס-48 לאופנוע

3. סומנה ספרה בצירוף הסימון "+" – לרכב - למעט רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3.5 טון - המסיע לפחות כמה נוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור.

 

 תמרור 502 שונה בהתאם לשינוי תמרור 501.

 

 בתמרור 513 הורחב הפירוש: "מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום ואבן השפה אינה מסומנת או אין אבן שפה. אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד"

 

 בתמרור 636 הורחב הפירוש: כביש חד סטרי לרכב מנועי. לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה מותרת הנסיעה גם בכיוון הנגדי".

 

רמזורים:

 

  לרמזורים 706 ו-707 נוספה הסיומת: "אופניים - כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

  ברמזורים 720 ו-721 שונה בעמודת מיועד ל... ”תנועת אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

  רמזור חדש 727, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה:

"אור אדום: עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חיצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור; סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה; סומן מעבר חצייה – עצור לפני מעבר החצייה; לא סומן קו עצירה או מעבר חצייה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב; אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל האור האדום דולק".

 

  רמזור חדש 728, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה.

"אור ירוק: התקדם; מותר לנסוע ישר, ימינה או פרסה, אלא אם כן תמרור הוריה המורכב מעל הרמזור מורה אחרת".

 

  רמזור חדש 729, מיועד לנוהג באופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה:

"אור צהוב: עצור כאמור בתמרור 727; אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מייד".

 

 בתמרור 804 הורחב הפירוש: "שביל או נתיב המיועד לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה; סע בכיוון החץ בלבד".

 

  תמרור 812 הוחלף (עד 22.6.20 יהיו בתוקף הן התמרור הישן והן החדש):

"מעבר חצייה לאופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה".

 

תיקונים לנספח הסמלים:

 סמל 22: "צומת קמץ ימינה"

 סמל 23: "צומת קמץ שמאלה"

 סמל 25: "צומת קמץ ימינה ואחר כך שמאלה"

 סמל 26: "צומת קמץ שמאלה ואחר כך ימינה"

 סמל 49: "אופניים כהגדרתם בסעיף ההגדרות בהודעת התעבורה". 

מאפרה לא חובה

ב-13.5.20 בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

לא נאסרה, רק בוטלה החובה – לידיעת המעשנים ברכב ומאפרים ומשליכים את הסיגריה אל הכביש כאילו הוא מאפרת הרבים.


 
סוף ל"טופס הירוק"

פורסם ב-10.05.2020

מעתה תלמידי הנהיגה מגישים בקשה ללימוד נהיגה ("הטופס הירוק"), באמצעות האינטרנט, וחוסכים ביורוקרטיה מיותרת והגעה למשרד הרישוי.
עד כה, תלמיד שביקש להתחיל בלימודי הנהיגה, נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המופעלות על ידי משרד התחבורה, להנפיק את הטופס הירוק ולבצע בדיקת ראייה. לאחר מכן הוא נדרש למלא הצהרה רפואית ולהחתים רופא משפחה, ולהגיש את הטופס למשרד הרישוי כדי שיוכל לבצע את המבחן העיוני.
מעתה, עם סיום ההליך, התלמיד נדרש להגיע עם הטופס הירוק לאחד מאתרי התיאוריה לביצוע מבחן עיוני, ולאחר מכן להגישו לבית הספר לנהיגה. במידה והטופס אבד או התבלה, נדרש התלמיד להתחיל את כל ההליך מההתחלה.
הטופס כולל את תמונת הנבחן, פרטיו האישיים, כשירות רפואית לנהיגה ואת תוצאות המבחנים העיוניים והמעשיים שבוצעו. הבדיקות הרפואיות והמבחן העיוני תקפים לתקופה של שלוש שנים. על פי התקנה, מבקש רישיון נהיגה ימלא את הבקשה לקבלת אישור ללימוד נהיגה באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות.
במידה והצהרת הבריאות תקינה, מגיש הבקשה נדרש להצטלם באחת מתחנות הצילום המאושרות על ידי רשות הרישוי, יבצע בדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט מוסמך, ולאחריה תוצאת הבדיקה תדווח באופן מקוון לרשות הרישוי. בסיום ההליך יקבל מבקש הרישיון מסרון המאשר לו לגשת לבחינה העיונית. 
הכניסה לאתר תתבצע באמצעות חשבון משתמש וקוד זיהוי אישי. בסיום כל שלב יישלחו לתלמיד עדכונים באמצעות SMS לטלפון הנייד. השירות החדש תקף לגבי תלמידי נהיגה חדשים וגם לנהגים המבקשים להוסיף דרגת רישיון לסוגי רכב נוספים.


 
הצהרת בריאות כל 5 שנים
פורסם באתר משרד התחבורה ב-7.5.20
 
בהתאם להוראות תקנה 585(א)(4) לתקנות התעבורה, על קצין הבטיחות "לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה". 
כחלק מחובה זו, נקבע בעבר, על קצין הבטיחות לדרוש מכל הנהג הנמצא תחת פיקוחו להמציא אחת לשנתיים הצהרת בריאות חתומה על ידו ועל ידי מנכ"ל המשרד בו הוא מועסק כנהג, לפיה, מצבו הבריאותי מקיים את דיני התעבורה. 
בחודשים האחרונים נבדקה סוגיית הפיקוח על מצבם הבריאותי של הנהגים הנגזרת כאמור מהוראת תקנה 585(א)(4) לתקנות התעבורה, והוחלט כי הואיל ועל הנהג חלה החובה לדווח באופן עצמאי על כל שינוי במצבו הבריאותי בהתאם לדיני התעבורה, החל מיום פרסום הודעה זו, על קצין הבטיחות לדרוש אחת ל-5 שנים, הצהרת בריאות עדכנית, מכל נהג עליו הוא מפקח כי מצבו הבריאותי תואם את דיני התעבורה. 
על אף האמור, יובהר כי בתקופת 5 השנים שמיום המצאת הצהרת הבריאות על ידי הנהג, על קצין הבטיחות להפעיל שיקול דעת ביחס לנהגים לגביהם קיימות נסיבות ייחודיות, המחייבות פיקוח בדבר מצבם הבריאותי, בתדירות גבוהה יותר. 
 
יודגש כי אין באמור כדי לייתר את חובת הנהג לדווח על כל שינוי במצבו הבריאותי העלול להוות סכנה למילוי תפקידו כנהג, ודאי שאין באמור כדי לצמצם את אחריותו של קצין הבטיחות בפיקוחו המקצועי על הנהג, הן מבחינת כשרותו הרפואית לשמש נהג והן בכלל.


 

שינוי בשיטת הניקוד – הקלה וסימן שאלה

בתקנה 549(ג) נאמר: "נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה  205 המתאימה לדרגת רישיונו ורשאי הוא להיבחן גם בתקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו".
‎‎‎‎
פרסום ברשומות מיום 31.3.20 משנה את נוסחה של התקנה ואומר: "נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשות הרישוי תחדש את רישיונו בתום התקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו".
 
האם זה אומר שעל 36 נקודות (אחרי קורס נהיגה נכונה בסיסי ב-12 נקודות וקורס נהיגה נכונה ייעודי ב-24 נקודות) תהייה רק ענישה בפסילה ולא ייערך מבחן עיוני או תגובה מתקנת אחרת?


 

תיקוני תקנות – פורסמו ב-29.12.19

 1. פסקה 2 בתקנה 89(ד) נמחקה. לפיכך אין עוד צורך ב-8 שנות לימוד כדי לקבל רישיון נהיגה למונית.

 2. לתקנה 284 העוסקת ב"רישום רכב" נוספה פיסקה (ו), לפיה החל מ-1.4.20 במקרה של בעלות יחיד על רכב וקונה יחיד, העברת הבעלות תוכל להתבצע באופן מקוון אין על הרכב הגבלות בגין אגרות או מיסים, זהות הצדדים אומתה בתהליך העברת הבעלות ושולמה האגרה הנדרשת.


 

פורסם ברשומות ב-19.9.19

ביטול הארכה לרכב לימוד נהיגה 

תיקון על תיקון: ב-9 בספטמבר 2019 פורסם ברשומות כי לפי תיקון בתקנה 281(א)(3) לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לרכב נוסעים פרטי המשמש להוראת נהיגה ולאמבולנס בתום חמש עשרה (במקום עשר) שנים משנת ייצורם.

תיקון שפורסם ב-19.9.19 (10 ימים אחרי הפרסום הקודם) הובהר ההארכה ל-15 שנה לאמבולנס תקפהאולם רישיונו של רכב פרטי המשמש להוראת נהיגה לא יחודש בתום 10 שנים מייצורו.

 

עדכון תאריכי בדיקת חורף

לפי הוראת שעה (זמנית) שתוקפה עד 30 בנובמבר 2019, חל שינוי בתאריכי בדיקת החורף על פי תקנה 273ד ולפיה:

(א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי  - אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מיום תחילתה של הוראת שעה זו )במקום מ-1 באוקטובר כל שנה) במפעל למכונאות רכב או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בדצמבר (במקום 1 בנובמבר) ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין. 

שינויים בתמרורי התחבורה הציבורית

פורסמו ב-11.9.19

נת"צ לקווי שרות בלבד

תמרור 503 צומצם ופירושו שונה:

נתיב לתחבורה ציבורית:

קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב (המילים "או חצים בצבע צהוב" נמחקו).

הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514.

לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד.

עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.

 

נוספו תמרורים:

תמרור 514:

כיווני הנסיעה המותרים בנתיב בקטע שסומן -

חצים על פני הדרך בצבע צהוב, עם או בלי חצים בצבע לבן או כתום:

החץ הצהוב מורה לכלי הרכב המצוינים בתמרור 501 בלבד: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת;

אם לא הוצב תמרור 501, החץ הצהוב מורה לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד: היכנס לצומת ועבור בו בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.

סומן גם חץ בצבע לבן או כתום, החץ מורה לכל כלי הרכב: היכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת;

חצים בצבע כתום מורים על כיווני נסיעה אל או בתוך אתר עבודה.

 

תמרור 515:

נתיב לתחבורה ציבורית בקטע שסומן:

קו רציף כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב - חציית הקווים אסורה; הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או לרכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 514;

לא הוצב תמרור 501הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד;

עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים,אלא אם כן צוין אחרת.

 

תמרור 516:

נתיב לתחבורה ציבורית בקטע שסומן, חציה אל ומהנתיב:

קו קטעים ליד קו רציף משולב עם מעוינים בצבע צהוב;

חציית הקווים מותרת רק אם חציית קו הקטעים קודמת לחציית הקו הרציף;

הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב על פי סימון 514;

לא הוצב תמרור 501, הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בקווי שירות בלבד;

עצירה או חניה של כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם כן צוין אחרת.

 

בחלק 8: תמרורי סימון על פני הדרך

תמרור 813 מחודש (נמחק החץ הצהוב):

כיווני הנסיעה המותרים בנתיב –

חצים על פני הדרך בצבע לבן: היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת.

 
 
אילו תעודות להציג במקרה של תאונה?
מכיוון ששוחררנו מלהחזיק ברכב את רישיון הנהיגה ורישיון הרכב, אלא תעודה מזהה בלבד, תוקנו התקנות 144(א)(3) ו-145(א) ולפיהן במקרה של תאונה יש להציג שם וכתובת, את תעודת הביטוח ותעודה מזהה (תעודת זיהוי, דרכון או רישיון נהיגה) בלבד.
ברוח זו תוקנה גם תקנה 308 שכותרתה "הודעת אי שימוש", כאשר סבור בוחן או שוטר כי רכב שניתן עליו רישיון רכב עלול לסכן את התנועה, לא יהיה צורך ברישיון הרכב.
                                                       איור: אלי כרמלי
 
הארכה לרכב לימוד נהיגה ולאמבולנס
לפי תיקון בתקנה 281(א)(3) לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לרכב נוסעים פרטי המשמש להוראת נהיגה ולאמבולנס בתום חמש עשרה (במקום עשר) שנים משנת ייצורם.
ההיתר לאמבולנס ממוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים נותר תשע עשרה שנים משנת הייצור.
 
בדיקות רפואיות למבקש רישיון נהיגה באמצעות האינטרנט
פורסמה הוראת שעה שתוקפה החל מ-9.12.19 למשך שנתיים.
עיקריה הן:
מי שמבקש רישיון נהיגה לאופנוע או לדרגות B ו-C1, במקום חובת בדיקות רפואיות כנדרש בתקנה 191 ימלא מבקש רישיון הצהרה על מצב בריאותו שתוגש באמצעים דיגיטליים באתר האינטרנט של משרד התחבורה. למתקשים תינתן אפשרות לבצע פעולה זו במשרדי הרישוי.
הרשות תבחן את ההצהרה ואם לא תימצא סיבה לכך תאפשר למבקש להמשיך בהליכי קבלת הרישיון.
מבקשי רישיונות נהיגה לרכב ציבורי, אוטובוס או משא כבד יוזמנו כבעבר לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 


תיקוני תקנות שפורסמו ב-11.6.19

בתוקף מ-11.7.19

להלן תיקונים נבחרים, המעניינים במיוחד. (תיקונים טכניים נוספים ניתן לראות ברשומות, קובץ תקנות 8232):

 

8 נוסעים במסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג

עד כה, התירה תקנה 84(ב)(5) להסיע ברכב זה עד 6 נוסעים בנוסף לנהג. על פי התיקון יורשו 8 נוסעים בנוסף לנהג, אלא אם ברישיון הרכב צוין פחות.

ההיתר שניתן ברישיון הרכב לרכב עתיק, שעלה לכביש עד 28.2.1993 (לפני יותר מ-26 שנה) שעדיין בעל רישוי, להסיע יותר מ-8 נוסעים, נשאר תקף.

 

פטור ממערכת בטיחות

לתקנות 364ו ו-364ח המטילות חובת מערכת בטיחות המתריעות מפני סכנת התנגשות מלפנים ועל סטייה מנתיב, נוספו פטורים לרכב כלהלן:

1. הרכב בבעלות נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ.

2. הרכב בבעלות עובד זר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, אשר יובא לישראל בייבוא זמני.

3. הרכב בבעלות צבא ההגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל או כנסת ישראל והוא מיועד לצרכים ביטחוניים או מבצעיים. 

תעודה מזהה ותעודת ביטוח ברכב... וזהו

בסוף יוני 2018 פורסמה תקנה 9(א) חדשה המצמצמת את מספר התעודות שיש להחזיק ברכב, לגבי רכב פרטי ואופנוע.

מ-1.7.19 תחול החובה המצומצמת כלהלן על כל כלי הרכב:
 
תקנה9(א) החדשה:
9(א) לא ינהג אדם ברכב (מכל סוג) אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:
       (1) תעודת זהות או דרכון ישראלי תקף או רישיון נהיגה תקף.
            לגבי מי שאינם תושבי ישראל או עולים חדשים רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562.
       (2) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי. 
       (3) כל תעודה נוספת שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
       (4)רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
 
בכך  בוטלה האפשרות שברכב תאגיד יימצא צילום מסמכים בחתימתו ובחותמתו של קצין הבטיחות.


‎‎‎‎‎תקנות לקציני הבטיחות בתעבורה:

ב-13.3.19 פורסמו תקנות התעבורה החדשות והמחודשות לקציני הבטיחות בתעבורה, אחרי עמל של חודשים ארוכים ארוכים בוועדת הכלכלה של הכנסת. גם התערבות של בית המשפט נדרשה.
תחילתן של התקנות 9 חודשים מיום פרסומן, כלומר באמצע דצמבר 2019.
היכנסו וקראו את חלק י' לתקנות התעבורה, כולו. ההוספות והשינויים שולבו בתוכו.
http://www.bbd.co.il/article/15


רישיון נהיגה לאופניים עם מנוע עזר וגלגינוע (קורקינט) חשמליים, ועוד

פורסם ב-18.2.19. בתוקף מ-5 במרס 2019

לתקנה 39טז המורה על תנאים לרכיבה על אופניים חשמליים, ולתקנה 122א הדנה בקורקינט החשמלי נוספו שתי פסקאות הקובעות שעל הנוהג בכלים אלו להחזיק ברישיון נהיגה לאופנוע או לרכב נוסעים (לא כולל טרקטור) או שעליו לעבור בהצלחה מבחן עיוני לאחד מסוגי הרכב הנ"ל.
 
כמו כן נקבע שנוהגי האופניים והקורקינטים החשמליים, בכל דרך ומכל גיל חייבים לחבוש קסדת מגן לרוכב אופניים שאליה מוצמד מחזיר אור שייראה בבירור על יד המשתמשים האחרים בדרך.
 
נוספה תקנה 39טז1 האוסרת בלשון חד משמעית לבצע שינויים במבנה האופניים והקורקינטים החשמליים החורגים מדרישות תקנות התעבורה. האיסור חל על היצרן, היבואן והמשווק ועל כל אדם אחר.


 
איסור שיפוטי על שימוש ברכב

סעיף 57ג(א) קבע עד כה כי אם הורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השביעית לפקודה, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, להורות בצו על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של עד 120 ימים, ובלבד שהעבירה אינה עבירת קנס. בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את המגרש שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש, מבין המגרשים שיועדו לכך.

 

בתיקון שפורסם ב-7.1.19 מחמירה הפקודה וקובעת כי הרשות ניתנת לבית המשפט בכל מקרה שבו יורשע אדם בעבירת תעבורה כלשהי, לאו דווקא מן התוספת השביעית.


 


 מהדקים את הקסדות 

או: סוף (סוף) לקסדת החצי

 
ב-18.12.18 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה ובהם הרחבה בעניין חבישת קסדות. הרי עיקריהן:
 
1. הרוכב על טרקטורון: תקנה 39ג(ד) מחייבת את הרוכבים על טרקטורון לחבוש קסדת מגן. התקנה הורחבה (יש אומרים הוחמרה) וזו לשונה המעודכנת: "לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרק 9 לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".
 
2. הרוכב על רכינוע (סגווי): לתקנה 39 יד' המנחה לגבי נהיגת הרכינוע נוספה פסקה (ג) ולפיה "לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה (קסדת רוכב אופניים) ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנהיגה".
 
3. הרוכב על אופנוע: תקנה 119(ג) מחייבת חבישת קסדה על אופנוע, שתהייה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. גם לכאן נוספה הדרישה שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן.
 
4. לומדים ומלמדים נהיגה על אופנוע: תקנה 223(ב) מחייבת את תלמיד הנהיגה באופנוע ואת המורה לחבוש קסדה. התוספת לפסקה זו היא: "...ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה".


 
מבחן עיוני מגיל 15 וחצי
 

תיקון לתקנה 221(ג1): ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

ההקלה משרתת גם את לומדי התכנית לחינוך תעבורת בכיתות י' וגם את הרוכבים על אופניים  עם מנוע עזר (חשמליים) שיידרשו בקרוב להיות בעלי רישיון נהיגה או לפחות לאחר שיעמדו במבחן עיוני לנהיגה. 

שני טסטים בשנה למשאית -

הגזירה בוטלה!

ב-9.10.18 פורסם ברשומות כי תקנה 276 השנויה במחלוקת, שפורסמה ב-28.11.17, ולפיה החל מתחילת 2018 רישיון רכב או חידושו לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר יהיה לתקופה של חצי שנה במקום לשנה שלמה – בוטלה!

תוקף הביטול מ-1.1.19, אך הוראת שעה שפורסמה באותו פרסום קובעת שמ-1.9.18 (בדיעבד) מי שקיבל הודעה להתייצב לבדיקה לפי התקנה שבוטלה – פטור!החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים 

פורסם ב-9.10.18
 • אי חבישת קסדה ברכיבה על אופניים, רגילים או חשמליים*, או בגיר (הורה או אפטרופוס) שהתיר למי שטרם מלאו לו 18 שנה לרכוב בלי קסדה – 250 ₪.
 • רוכב אופניים רגילים או הולך רגל שאינו משתמש בשביל שמיועד לו – 100 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי* שאינו משתמש בשביל שמיועד לו – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים או קורקינט שטרם מלאו לו 16 שנים – 1,000 ₪.
 • קורקינט שאינו נושא תווית סימון כנדרש או צמיגיו לא סומנו על ידי היצרן או היבואן כנדרש – 1,000 ₪.
 • הרכבת נוסע נוסף על קורקינט חשמלי – 250 ₪.
 • רוכב על קורקינט חשמלי בלי קסדה או בלי אפוד זוהר – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאוחז ברכב אחר או גורר – 250 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאינו שומר רווח מהרכב שמלפניו – 250 ₪.
 • רוכב אופניים רגילים שאינו רוכב בצד ימין – 100 ₪.
 • רוכב אופניים חשמליים שאינו רוכב בצד ימין – 250 ₪.
* בלשון תקנות התעבורה אופניים חשמליים הם אופניים עם מנוע עזר.
* קורקינט חשמלי הוא גלגינוע.


תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

התקנה עסקה בהוכחת תשלום קנס בשל עבירת תנועה ולפיה: "רשות הרישוי רשאית שלא ליתן רישיון נהיגה או שלא לחדש רישיון עד שמבקש הרישיון או חידושו יוכיח, לפי דרישתה, כי שולם כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב".

כאמור התקנה בוטלה. 

אילו מסמכים חייבים להימצא בידיו של נהג?

מאז ומתמיד למדנו, לימדנו והורגלנו שבידי הנוהג ברכב צריכים להימצא בכל עת רישיון הנהיגה, רישיון הרכב, תעודת הביטוח, ותעודות ומסמכים נוספים, אם ניתנו, לגבי רישיון הנהיגה או הרכב.
עתה, תקנה 9(א) לתקנות התעבורה שונתה. התקנה פורסמה ב-28.6.18.
למשך שנה מיום הפרסום התקנה תקפה רק לנהיגת רכב פרטי ואופנוע. בתום השנה היא תחול על כל סוגי הרכב, אלא אם בינתיים ייקבע אחרת.
 
תקנה9(א) החדשה:
9(א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:
       (1) אחד לפחות מאמצעי הזיהוי המפורטים להלן: 
            (א) תעודת זהות 
            (ב) דרכון ישראלי תקף
            (ג) רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון
            (ד) לגבי מי שאינם תושבי ישראל או עולים חדשים רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562
       (2) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי. 
       (3) כל תעודה נוספת שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
       (4)רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.
      


 

רפורמה במבחני הנהיגה

התקנות המורות על ביצוע הרפורמה פורסמו בתקנות חדשות ב-17.6.18 ותקפן החל מ-15.7.18.

תקנה 206 א': אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה
(א) רשות הרישוי רשאית לבצע בחינה מעשית בנהיגה באמצעות מפעיל מרכז בחינות מעשיות בנהיגה שרשות הרישוי אישרה לכך והתקשרה עמו בחוזה, שנבחר לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לאחר שמצאה כי התקיימו בו כל אלה:
    (1) הוא מעסיק את אלה: 
        (א) עובדים העומדים בתנאים לשם קבלת הסמכה לבוחני נהיגה שפורטו במסגרת ההתקשרות עם            רשות הרישוי, ושמספרם כפי שפורט במסגרת ההתקשרות כאמור;
        (ב) מנהל מקצועי העומד בדרישות שפורטו בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;
        (ג) בעלי תפקידים אחרים הנדרשים, לשם ניהולו המקצועי, כפי שפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות
            הרישוי;
    (2) עומדים לרשותו כלי רכב לצורך עריכת בחינות מעשיות בנהיגה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד       178 (אופנועים) לשימוש בוחני הנהיגה באתרים שבהם מתבצעות בחינות כאמור;
    (3)עומד לרשותו ציוד הנדרש לשם יישום תקנות אלה, כמפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;        בכלל זה, ציוד מחשוב, עמדות צפייה בסרטונים, ומקום ומיתקנים לנוחות הנבחנים ומורי הנהיגה              שלהם;
   (4)הוא פועל על פי תקנות 206ב עד 206ד (ראו בהמשך) ועל פי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי,        וכן ערך נוהלי עבודה שאישרה רשות הרישוי המבטיחים עמידה באמור בתקנות האמורות ובתנאים            כאמור;
(ב) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מידע בדבר אופן עריכת הבחינה המעשית בנהיגה ובכלל זה מידע בדבר צילום מהלך הבחינה, האופן שבו נקבעים מסלול הבחינה וזהות הבוחן שיערוך אותה, המקום והמועדים שבהם ניתן לצפות בסרטוני הבחינה והמועד שבו ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחינה ואופן הגשתו.
 
תקנה  206ב': אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה
(א) רשות הרישוי תקיים בחינה מעשית בנהיגה באמצעות בוחן נהיגה שייבחר ביום הבחינה מבין הבוחנים הזמינים לבחון באותו יום שהם גם מוסמכים לבחון לדרגת רישיון הנהיגה שלגביה נערכת בחינה מסוימת;
(ב) בחינה מעשית בנהיגה תתבצע במסלול נסיעה שייבחר באופן אקראי וממוחשב מבין המסלולים שאישרה רשות הרישוי, ותכלול ביצוע של מגוון פעולות מבין אלה המנויות בתקנה 206;
(ג) רשות הרישוי תיצור טופס בחינה ממוחשב לצורך חיווי תקינות או אי–תקינות של ביצוע של כל אחת מן הפעולות שנכללו בבחינה כאמור בתקנה 206ב(ב), בנפרד, ולצורך ציון נטילת השליטה ברכב מידי הנבחן;
(ד) מהלך הבחינה המעשית בנהיגה, למעט בחינה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 179 (אופנועים) יתועד על ידי מצלמות שיצלמו את פנים הרכב ואת הסביבה מחוץ לו, באמצעות סרטונים שיקליטו את הנאמר בפנים הרכב אך שלא ייראו בהם פניהם של הנוסעים ברכב ושלא יאפשרו את זיהוי פניהם של עוברי הדרך מחוץ לו בעת הצפייה בהם;
(ה) הסרטונים שצולמו כאמור בתקנת משנה (ד), יישמרו במחשב הלוח של הבוחן, ויועברו למאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה של רשות הרישוי בתום כל סבב מבחנים המסתיים בנקודת היציאה אליהם, ולכל המאוחר בתום יום העבודה; לאחר העברת הסרטונים למאגר כאמור, יימחקו הסרטונים ממחשב הלוח.
 
תקנה 206 ג': תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה
(א) רשות הרישוי תקבע את תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה באופן ממוחשב, על פי שקלול ממוחשב של החיוויים כאמור בתקנה 206ב(ג);
(ב) רשות הרישוי תחליט אם לתת לנבחן רישיון נהיגה, לפי תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה ותוצאות שאר הבחינות והבדיקות שנערכו לו לפי תקנות אלה והיא תמסור לנבחן הודעה על החלטתה בתוך יום עבודה אחד מביצוע הבחינה, במסרון או באמצעות מורה הנהיגה שלו, לפי בקשת הנבחן. 
 
תקנה 206 ד': שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם
(א) רשות הרישוי תשמור במאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה, לגבי כל בחינה מעשית בנהיגה שנערכה, את כל אלה: 
     (1) טופס הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ג);
     (2) צילום מהלך הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ד).
(ב) שמירה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה עד לתום תקופה של 30 ימים מיום הבחינה, לכל היותר, ובתום התקופה האמורה תבער רשות הרישוי ממאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר.
(ג) מאגר נתוני הבחינות לא יכלול כל מידע נוסף זולת האמור בתקנת משנה (א).
(ד) נבחן או מורה הנהיגה שלו, רשאי, בתקופה של עד 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב), בשעות העבודה שפורסמו כאמור בתקנה 206א(ב), לעיין בחומר שנאגר.
(ה) לאחר התקופה האמורה בתקנת משנה (ד) עד לביעורו של החומר שנאגר, העיון בו יהיה פתוח לפני הגורמים האלה, כמפורט לצדם:
     (1) לפני מפקח של רשות הרישוי שרשות הרישוי אישרה לשם הפיקוח על ביצוע הבחינה המעשית            לפי סימן זה ולפי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי ולשם קבלת החלטה בערר שהוגש לפי תקנה
      206ה; פיקוח לפי פסקת משנה זו ייערך בהתאם לאמות המידה שרשות הרישוי גיבשה לצורך כך              ובלבד שהפיקוח יכלול צפייה בחלק מסרטוני הבחינה בלבד ולא יכלול צפייה בסרטוני הבחינה באופן          רצוף ובזמן שהבחינה מתקיימת;
     (2) לפני עובדי מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א שרשות הרישוי אישרה לצורך בדיקת אופן                  הביצוע של בחינת הנהיגה המעשית באמצעות הבוחנים שמעסיק מרכז הבחינות כאמור בתקנה                206א;  בבדיקה כאמור יבחנו עובדי מרכז הבחינות כי ביצוע הבחינה נערך בהתאם לתנאי                      ההתקשרות עם רשות הרישוי.
(ו) רשות הרישוי תפריד את מאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה מכל מאגר מידע אחר, והיא לא תעביר את המידע הכלול בו או מקצת המידע, לכל מאגר מידע אחר והיא לא תצליבו עם כל מידע אחר.
 
תקנה 206 ה': ערר על הבחינה המעשית בנהיגה
(א) נבחן בבחינה מעשית בנהיגה החולק על תוצאת הבחינה המעשית או על חיווי בטופס הבחינה כאמור בתקנה 206ב(ג), רשאי להגיש לרשות הרישוי ערר מקוון, בעצמו או באמצעות מורה הנהיגה שלו, בתוך 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב); בערר יצוינו פרטי הנבחן, האופן שבו הוא מבקש כי תימסר לו ההחלטה בערר, מועד הבחינה, ונימוקי הערר.
(ב) מפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר הנדרש להחלטה בערר, להחליט על שינוי החיווי שניתן כאמור בתקנה 206ב(ג) לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן במהלך הבחינה המעשית בנהיגה וכן רשאי הוא לשנות את תוצאת הבחינה בהתאם לשינוי החיווי כאמור, בתוך 14  ימים מיום הגשת הערר; לא שינה מפקח את תוצאת הבחינה, רשאי הנבחן להיבחן מחדש באופן המפורט בתקנות אלה.
(ג) מצא המפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) כי בחינת הנהיגה המעשית בוצעה שלא באופן הקבוע בסימן זה, יראו את הנבחן כמי שלא ביצע את הבחינה.
(ד) ההחלטה בערר תימסר לנבחן באופן שהוא ביקש על גבי הערר. 
מי אחראי על בעל החיים בדרך?
לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה, כלהלן:
‎‎(א) נעשתה עבירת תעבורה שמעורב בה בעל חיים או אירעה תאונת דרכים בין רכב ובין בעל חיים, יראו את מי שרשום כבעליו של בעל החיים במרכז הרישום כמחזיקו, אלא אם כן הוכיח כי מסר את החזקה בבעל החיים לאדם אחר.
(ב) הוכיח בעליו של בעל החיים למי מסר את החזקה בבעל החיים, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק. 
(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה בבעל החיים לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם. 
(ד) בסעיף זה - "
"בעל חיים" - כהגדרתו בפקודת מחלות בעלי חיים, שמנוהל לגביו מרכז רישום; 
"מחזיק" בבעל חיים" - לרבות מי שמוליכו בדרך או מי שבידו ההשגחה עליו; 
"מרכז הרישום" - מרכז הרישום שהוקם לפי פקודת מחלות בעלי חיים; 
"פקודת מחלות בעלי חיים" - פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.
 
פורסם ב-17.6.18
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.


מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף
פורסם ב-31.5.18
 
לתקנת התעבורה 361 המפרטת אילו מראות תשקיף חייבות להיות בכלי רכב ומה עליהן לשקף, נוספה פיסקה 14 המתירות להתקין בכלי רכב, למעט אופנוע, מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה של הצילומים.
לתוספת השנייה לתקנות, בחלק ג', נוסף פירוט לסוגי (תקנים) המצלמות והמסכים.


החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

פורסם ב-13.5.18
סעיף 62 בפקודת התעבורה, בפרק "עבירות ועונשין" מגדיר קבוצת עבירות ככאלה שהעובר אחת מהן דינו - מאסר שנתיים או שבית המשפט יכול להטיל קנס בסך עד 75,300 ₪, ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט - קנס בסך עד 18,000 ₪. 
לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף זה נוספה עבירה (11): "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים, בשל כך שהוא מחנה את רכבו בשטח לצד מקום חניה כאמור המסומן בתמרור כאסור בחניה; הוראות פסקה זו יחולו גם במקום שאינו דרך".
שר התחבורה רשאי להתקין תקנות לסעיף זה.
תחילתו של חוק זה ב-13.6.18. 

חדשות בתקנות

פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18
 
4 מטרים לשול
בתקנה מס' 1 לתקנות התעבורה שונתה הגדרת "שול הדרך" ומעתה היא: "השטח שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של ארבעה מטרים (במקום שלושה), או עד לקצה תעלת ניקוז כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים (במקום שלושה) משפת הכביש".
אין משמעות השינוי היא שממחר יסללו שוליים ברוחב 4 מטרים (הלוואי), אבל כל מה שאסור בשול ברוחב הדרך (חניה למשל) ייחשב מעתה ברוחב של 4 מטרים.
 
פניית פרסה
תקנה 44 לתקנות התעבורה עוסקת בפניות פרסה:
תקנת משנה (א) לא שונתה:
(א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן:"פניית פרסה") אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
לתקנת משנה (ב) הוסף משפט (מודגש):
(ב) בכפוף לאמור בתקנה משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה. ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פניה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה.
לטעמנו

חדשות

 • קורונה - הארכת תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה

  צו תעבורה והוראת שעה שפורסמו ברשומות ב-25.9.20, מאריכים את תקפם של רישיונות הנהיגה ב-90 יום והרכב ב-60 יום. יש עוד פרטים.

  קראו עוד...

  הארכה לבדיקת חורף

  הוראת שעה קובעת שבדיקת החורף החלה על כלי רכב מסוימים אפשרית השנה עד סוף נובמבר 2020 (במקום סוף אוקטובר).

  קראו עוד...

  שלוש מערכות בטיחות חדשות שיזכו בהטבות מס

  הטבות מס אושרו למערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, התרעה במצב של עייפות והסחת דעת ולמניעת שכחת ילדים ברכב, החל מינואר 2021.

  קראו עוד...

  מחירון "ממלכתי" לרכב משומש - רפורמה

  משרד התחבורה וחברת דואר ישראל הגיעו לסיכום על קידום הרפורמה בענף המכוניות המשומשות, שתאפשר לראשונה בישראל לקנות רכב משומש במחיר ריאלי ובשוויו האמיתי.

  קראו עוד...

  מערכות בטיחות והחלפת שמשה קדמית ברכב

  אגף הרכב ושרותי תחזוקה פרסם בתחילת ספטמבר 2020 את ההודעה שלהלן והפיץ אותה לידיעת איגוד שמאי הרכב, איגוד המוסכים, איגוד יבואני הרכב, איגוד קציני בטיחות, איגוד מכוני רישוי, מוסכים לזגגות רכב ולידיעת כלל הציבור.

  קראו עוד...

  בזכות הקורונה: לא יוגבל רישיון הנהיגה של חייב בתשלום מזונות

  זאת על פי הוראת שעה שתוקפה עד 27.2.2021. שר המשפטים יוכל להאריך את תוקף ההוראה.

  קראו עוד...

  נהיגה נכונה - דחיית ביצוע קורסים

  נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה נכונה בעקבות צבירת נקודות או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורסים עד ל-1 במרס 2021.

  קראו עוד...

  חידוש רישיון נהיגה ורישיון רכב באמצעות זיהוי קולי חכם

  השירות מאפשר לבצע חידוש רישיונות נהיגה ורכב באמצעות זיהוי קולי, ללא כל תלות במענה אנושי ובשעות פעילות המוקד.

  קראו עוד...

  גלגל חילוף (רזרבי) ברכב כבד

  האם ניתן לקבל פטור מגלגל רזרבי במשאיות? התשובה היא כן, אולם יש לפעול לפי נוהל משרד התחבורה המצורף.

  קראו עוד...

  שינויים בדיני התעבורה ובתמרורים.

  פורסמו ב-22.7.20, בתוקף מ-21.8.20. שינויים רבים נוגעים לאופניים ויש עוד.

  קראו עוד...

  גלגינוע (קורקינט) המוות

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב-27.5.20 את נתוניה לגבי תאונות דרכים בשנת 2019. מהנתונים עלה כי ב-2019 אירעו 12,670 תאונות דרכים עם נפגעים - עלייה של 0.9% ביחס ל-2018.

  קראו עוד...

  בוטלה חובת מאפרות ברכב

  בוטלה תקנה 362 הקובעת כי: "ברכב מנועי - למעט אוטובוס, מונית, אופנוע ותלת אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו".

  קראו עוד...

  סוף ל"טופס הירוק"

  מעתה תלמיד נהיגה יגיש את הבקשה ללימוד נהיגה (הטופס הירוק) באופן מקוון באתר משרד התחבורה וימלא הצהרת בריאות רפואית. במידה והצהרת הבריאות תקינה, התלמיד יצטלם באחת מתחנות הצילום ויבצע בדיקת ראייה, שתעודכן "און-ליין" בטופס המקוון.

  קראו עוד...

  הצהרת בריאות כל 5 שנים

  מעתה על קצין הבטיחות בתעבורה בתאגיד לדרוש הצהרת בריאות מהנהגים אחת ל-5 שנים במקום אחת לשנתיים.

  קראו עוד...

  שינוי בשיטת הניקוד – הקלה וסימן שאלה

  רישיון הנהיגה של הצובר 36 נקודות תקפות בשיטת הניקוד ייפסל, כבעבר, לשלשה חודשים, אך לא יידרש למבחן עיוני. הייתכן?

  קראו עוד...

  הקורונה דוחה חידוש רישיונות נהיגה ורכב וקורסי "נהיגה נכונה"

  בעקבות החלטת הממשלה על צמצום התנועה במרחב הציבורי לצרכים חיוניים בלבד, הוארכו תוקפם של רישיונות נהיגה ורכב וקןרסי "נהיגה נכונה" ורענון יידחו.

  קראו עוד...

  מחדשים רישיון נהיגה באתר או בטלפון ומקבלים אותו מייד באימייל

  קראו עוד...

  הנפקת רישיונות ברישיומט עם כל כרטיס אשראי

  עד כה, ניתן היה לשלם ולהנפיק רישיונות רכב ונהיגה ברישיומט רק באמצעות כרטיס האשראי האישי של בעל הרכב או בעל רישיון הנהיגה.מעתה יוכל כל נהג לחדש את רישיונות הנהיגה והרכב, באמצעות כרטיס האשראי בבעלותו, גם עבור בני משפחתו.

  קראו עוד...

  תיקוני תקנות – פורסמו ב-29.12.19

  אין צורך ב-8 שנות לימוד לרישיון נהיגה למונית; ניתן להעביר בעלות יחיד על רכב באופן מקוון.

  קראו עוד...

  פורסם ברשומות ב-19.9.19

  ביטול הארכה ל-15 שנה לרכב המשמש להוראת נהיגה ושינוי מועדים זמני וחד פעמי לבדיקות החורף.

  קראו עוד...

  שינויים והוספות לתמרורי התחבורה הציבורית

  השינויים וההוספות פורסמו ב-11.9.19 ועיקרם הענקת עדיפות לקווי השירות בנת"צים.

  קראו עוד...

  רישיון הרכב בדואר האלקטרוני

  החל מיום שני, 16 בספטמבר, ניתן לשלם את אגרת רישיון הרכב באתר האינטרנט של משרד התחבורה או במוקד הטלפוני 5678*, ולקבל מיידית את הרישיון בדואר האלקטרוני מבלי לצאת מהבית.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  אילו תעודות להציג במקרה של תאונה? הארכה לרכב לימוד נהיגה ולאמבולנס ובדיקות רפואיות למבקש רישיון נהיגה באמצעות האינטרנט.

  קראו עוד...

  עדיפות להולכי רגל במרחב העירוני

  משרד התחבורה מקדם בימים אלה מיזם מיוחד להפיכת מרחבים עירוניים בערים גדולות בארץ למרחבים שיתנו עדיפות להולכי הרגל, רוכבי האופניים ומשתמשי התחבורה הציבורית, על חשבון הרכב הפרטי.

  קראו עוד...

  תור לרישוי בטלפון

  לפי הודעת משרד התחבורה שפורסמה ב-29.7.19, מעתה ניתן להזמין תור למשרד הרישוי גם במוקד הטלפוני של משרד התחבורה, ולקבל שירות בתוך מספר דקות.

  קראו עוד...

  רכב שטח כחול לבן

  משרד התחבורה אישר אב טיפוס של רכב שטח מתוצרת כחול-לבן. הרכב החדש, מדגם "זיבר" תוכנן ויוצר בישראל, על ידי חברה ישראלית.

  קראו עוד...

  8 נוסעים במסחרי אחוד מעל 3.5 טון ועוד.

  תיקוני תקנות שפורסמו ב-11.6.19. בתוקף מ-11.7.19. ראו תיקונים נבחרים, המעניינים במיוחד (תיקונים טכניים נוספים ניתן לראות ברשומות, קובץ תקנות 8232).

  קראו עוד...

  תעודה מזהה ותעודת ביטוח ברכב... וזהו

  מ-1.7.19 החובה להחזיק ברכב רק תעודה מזהה ותעודת ביטוח + תעודות נוספות שניתנו לגבי כלי רכב מיוחדים תחול על כל כלי הרכב, ולא רק על רכב פרטי ואופנוע.

  קראו עוד...

  תקנות לקציני הבטיחות בתעבורה:

  ב-13.3.19 פורסמו תקנות התעבורה החדשות והמחודשות לקציני הבטיחות בתעבורה, אחרי עמל של חודשים ארוכים ארוכים בוועדת הכלכלה של הכנסת. גם התערבות של בית המשפט נדרשה. תחילתן של התקנות 9 חודשים מיום פרסומן, כלומר באמצע דצמבר 2019. הכנסו וקראו את חלק י' לתקנות התעבורה, כולו. ההוספות והשינויים שולבו בתוכו.

  קראו עוד...

  רישיון נהיגה לאופניים וקורקינט חשמליים

  לתקנה 39טז המורה על תנאים לרכיבה על אופניים חשמליים, ולתקנה 122א הדנה בקורקינט החשמלי נוספו שתי פסקאות הקובעות שעל הנוהג בכלים אלו להחזיק ברישיון נהיגה לאופנוע או לרכב נוסעים (לא כולל טרקטור) או שעליו לעבור בהצלחה מבחן עיוני לאחד מסוגי הרכב הנ"ל.

  קראו עוד...

  דיווח על סיום תכנית הליווי של נהג חדש רק בטלפון ובאינטרנט

  החל מ-1 בפברואר 2019, נהגים חדשים יצהירו על סיום תכנית הליווי באמצעות הטלפון הנייד או אתר האינטרנט בלבד, ולא במשרד הרישוי, כפי שהיה נהוג עד כה. זאת, במטרה להקל על התורים ולקצר את זמן ההמתנה במשרדי הרישוי.

  קראו עוד...

  איסור שיפוטי על שימוש ברכב

  בתיקון שפורסם ב-7.1.19 מחמירה פקודת התעבורה וקובעת כי הרשות לאסור שימוש ברכב לתקופה של 120 יום, ניתנת לבית המשפט בכל מקרה שבו יורשע אדם בעבירת תעבורה כלשהי, לאו דווקא מן התוספת השביעית.

  קראו עוד...

  מהדקים את הקסדות

  ב-18.12.18 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה ובהם הרחבה בעניין חבישת קסדות.

  קראו עוד...

  סוף לקסדת "החצי"

  ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה ב-19.11.18 תקנה האוסרת להשתמש בקסדת חצי בעת הרכיבה על אופנועים, קטנועים וטרקטורונים. זאת, במטרה להגביר את בטיחותם של רוכבי הרכב הדו-גלגלי בישראל.

  קראו עוד...

  מבחן עיוני מגיל 15 וחצי

  ב-22.10.18 פורסם ברשומות כי למבחן עיוני לדרגה A2 - אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק שהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט ודרגה B - רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג, ניתן יהיה לגשת מגיל 15 וחצי.

  קראו עוד...

  החמרה בקנסות בעבירות אופניים וקורקינטים חשמליים

  פורסם ב-9.10.18

  קראו עוד...

  בטיחות באופניים חשמליים

  משרד התחבורה גיבש תכנית חדשה, הכוללת שורה של צעדים מעשיים שנועדו להגביר את בטיחותם של רוכבי האופניים החשמליים.

  קראו עוד...

  תשלום קנס בגין עבירת תעבורה אינו תנאי לחידוש רישיון נהיגה

  ב-22.8.18 פורסם ברשומות, בחתימת שר התחבורה, כי תקנה 172ב בטלה.

  קראו עוד...

  גריטת רכבי דיזל מזהמים

  בחודש אפריל 2018 פורסמו תקנות חדשות "חוק אוויר נקי" לפיהן רכב דיזל כבד, ישן ומזהם לא יוכל לחדש את רישיונו אלא אם כן יתקין מסנן חלקיקים אשר תפקידו צמצום זיהום האוויר. לחלופין, מי שלא יתקין מסנן יוכל לגרוט את הרכב ולקבל מענק גריטה לפי הענין. הוראת הנוהל שפורסמה ב-31.7.18 מצורפת.

  קראו עוד...

  מי אחראי על בעל החיים בדרך?

  לפקודת התעבורה נוסף סעיף 27ב1 הקובע את אחריות בעליו של בעל חיים או המחזיק בו במקרה של תאונת דרכים עו עבירת תעבורה.

  קראו עוד...

  מצלמות ומסכים כתחליף למראות תשקיף

  מעתה ניתן להתקין מצלמות ומסכים במקום מראות תשקיף ברכב, למעט אופנוע.

  קראו עוד...

  מהיום: רישיון נהיגה אזרחי לחיילים משוחררים ששירתו בצה"ל כנהגי רכב כבד

  ההסדר החדש יקל על הנהגים המשרתים בצה"ל, ירחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם עם שחרורים, ויגדיל את מספר הנהגים המקצועיים בישראל.

  קראו עוד...

  החוסם בחניה רכב אחר - עבריין

  לרשימת העבירות המוגדרות בסעיף 62 לפקודת התעבורה נוספה עבירה: "אדם המחנה את רכבו באופן החוסם רכב אחר, ובכלל זה באופן שאינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו הנושא תג נכה או לצאת ממנו במקום חניה לנכים..." צפוי לעונש חמור.

  קראו עוד...

  חדשות בתקנות

  פורסמו ב-30.4.18, בתוקף מ-30.5.18. בין החדשות: "הרחבת השול", לעקוף מימין במקום לעבור מימין, היתר לרב שאינו מונית להעלות נוסע בתחנת מוניות ועוד.

  קראו עוד...